Keurmerk Persoonlijke Uitvaart, wat houdt dat in?

Gesponsord bericht

In 2014 is het idee voor het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart door uitvaartondernemer Jos Buitelaar ontstaan. Begin 2015 is de stichting opgericht. Dit omdat bleek dat er in de uitvaartbranche onder kleinere uitvaartondernemers veel behoefte was aan een keurmerk. Een keurmerk waarmee ook kleinere lokaal werkende uitvaartondernemers zich konden onderscheiden van grotere uitvaartondernemers en van pas gestarte kleine uitvaartondernemers.

Het unieke van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is dat een uitvaartondernemer die in het bezit is van het keurmerk niet door een extern bureau wordt beoordeeld. De beoordeling wordt gedaan door de nabestaanden voor wie de uitvaartondernemer een uitvaart heeft mogen verzorgen. De beoordeling van nabestaanden is dus bepalend of de uitvaartondernemer het keurmerk mag blijven voeren.

Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. Men gebruikt ook nooit vaste draaiboeken en teksten.

Om in aanmerking te komen voor Keurmerkhouder dient een uitvaartonderneming minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

  •  Uw uitvaartonderneming is tenminste twee jaar geregistreerd bij Kamer van Koophandel;
  •  Minimaal 20 uitvaarten per jaar verzorgen;
  •  Niet aangesloten zijn bij een franchise organisatie;
  •  De uitvaartonderneming werkt uitsluitend lokaal;
  •  De uitvaartonderneming dient van onbesproken gedrag te zijn (en te blijven)

Sinds 2019 is het keurmerk steeds meer ook een brancheorganisatie geworden. Het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is een van de brancheorganisaties die met het ministerie van Binnenlandse Zaken meepraat over de inhoud van de nieuwe uitvaartwet (Wet op de Lijkbezorging) die in de loop van 2021 van kracht wordt. Hierbij behandeld men vooral de belangen van de kleinere uitvaartondernemers.

Wilt u graag een overzicht van alle keurmerkhouders zien? Klik hier voor meer informatie.

U vindt Keurmerk Persoonlijke Uitvaart in de bedrijvengids van Uitvaart-Platform.nl. Bent u benieuwd geworden en wilt u graag meer weten? Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

Geplaatst in categorie: Artikelen Infobox