REB Advies – Wat is een levenstestament?

Gesponsord bericht

REB Advies – Wat is een levenstestament en waarom is het belangrijk? REB Advies voor persoonlijk en deskundig advies bij afwikkelen nalatenschap. Persoonlijk omdat iedereen uniek is. REB Advies ontzorgt waar u het nodig heeft. Van voorbereiding tot de afwikkeling van een nalatenschap.

 

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document dat bij leven zaken regelt als u dit zelf niet meer kunt en uw wilsonbekwaam bent. Denk aan dementie, hersenbloeding of een verstrekkend ongeluk. Een levenstestament heeft niets te maken met een gewoon testament. Een levenstestament regelt zaken tijdens uw leven en een “gewoon” testament treedt pas in werking nadat u overleden bent.

In een levenstestament wijst u iemand aan die bij leven als uw gevolmachtigde mag optreden. De gevolmachtigde is iemand die u volledig vertrouwt bij het nemen van veelal financiële beslissingen op het moment dat u dit niet meer kunt.

 

Wat staat er in een levenstestament?

Wat er in een levenstestament staat verschilt per persoon. U bepaalt tenslotte zelf wat u belangrijk vindt en wat op u van toepassing is. Voorbeelden van wat u vast kunt leggen zijn:

 

  • Financiële zaken, wie mag de bankrekeningen en verzekeringen beheren, mogen er schenkingen worden gedaan om wellicht de eigen zorgbijdrage te verlagen, hoe ga je met de woning om.
  • Medische zaken, wel of niet reanimeren, toestemming voor behandelingen, euthanasie. Dit zijn overigens te allen tijde ook zaken die u met uw huisarts moet bespreken en vastleggen.
  • Persoonlijk zaken, wie verzorgt mijn huisdier, hoe gaat de uitvaart eruit zien, wensen omtrent persoonlijke verzorging of hobby’s.

 

Waarom is een levenstestament belangrijk?

Er kunnen zich in uw leven altijd situaties voordoen waar u niet op rekent. Zo verzekert u uw huis tegen brandschade omdat u wilt dat het goed geregeld is op het moment dat het zich voordoet. Zo moet u een levenstestament ook zien. U zet op papier zaken waarvan u weet dat als er zich iets vervelends voordoet het toch goed geregeld is. Als u niets op papier zet moet u bij de kantonrechter eerst toestemming vragen voordat iemand kan handelen.

Bijvoorbeeld het wegschenken van vermogen om erfbelasting te vermijden of het verkopen van een huis om kleiner te wonen op het moment dat uw partner in een verzorgingstehuis terecht komt. Bij dit soort zaken kijkt de kantonrechter met name of het in het financieel belang is van diegene die wilsonbekwaam is.

De voornaamste redenen om een levenstestament op te stellen zijn:

  • U houdt de regie zelf in handen, ook al kunt u niet meer zelf handelen
  • Uw dierbaren weten waar ze aan toe zijn
  • Uw wensen blijven up-to-date; u kunt een levenstestament altijd aanpassen

 

Wie stelt een levenstestament op?

Voor het opstellen van een levenstestament heeft u in beginsel niemand nodig. Toch adviseer ik u hiervoor om naar een notaris te gaan. De notaris registreert het levenstestament bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) waardoor het nooit verloren gaat en het meer rechtskracht heeft en later minder tot discussie leidt.

En voor het geld hoeft u het wellicht niet laten. Uiteraard zijn de kosten afhankelijk van wat u allemaal wilt vastleggen, echter gemiddeld kost het opstellen ongeveer € 450.

 

Tips

Hieronder nog een aantal tips voor het opstellen van een levenstestament;

Ingangsdatum

Direct of pas op het moment van vaststelling wilsonbekwaamheid. Dit is het moment waarop officieel wordt vastgesteld dat u niet meer zelfstandig kunt handelen.

 

Voorkom gemeenschappelijke handelen

Om onderlinge ruzie tussen de kinderen te voorkomen, adviseer ik u om één van de kinderen als gevolmachtigde aan te wijzen. U kunt ook de volmacht splitsen. Zo kunt u een iemand de financiële zaken laten regelen en iemand anders de dagelijkse persoonlijke zaken.

 

Gebruik reële limieten

Als u betalingslimieten opneemt, doe dit dan niet voor iedere € 100 die moet worden betaald.

 

Controle

Wilt u dat de gevolmachtigde wordt gecontroleerd en zo ja door wie?

 

Ondernemer?

Als u ondernemer bent. Vergeet dan niet zaken over de voortzetting van uw onderneming op te nemen.

 

Executeur

Denk alvast na over uw executeur. In 60% van de situaties eindigt een erfenis in ruzie omdat het binnen de familie moet worden afgewikkeld. U kunt alvast een onafhankelijk iemand aanwijzen in uw testament.

 

Meer weten?

Als u meer wilt weten of bent u van plan om een levenstestament op te stellen? Ik kan u hierbij van dienst zijn. Ook kan ik u ontzorgen bij het opstellen van een testament of het afwikkelen van uw nalatenschap. Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten. U kunt contact opnemen via mijn contactgegevens in de bedrijvengids van Uitvaart-Platform.nl.

Geplaatst in categorie: Artikelen Leverancier aan het woord

Geplaatst in tags: levenstestament nalatenschap overlijden