Wat is erfrecht advies?

Wat is eigenlijk erfrecht advies en wat houdt het precies in?  Het erven van bezittingen en vermogen is niet zo maar een kwestie van je bankrekeningnummer doorgeven, en klaar. Het is een ingewikkeld proces  dat vaak speelt in emotionele tijden. Wij vertellen je er meer over in dit artikel: wat houdt erfrecht advies, ook wel estate planning genoemd, in, waarom is het belangrijk en hoe kan het je helpen om de overgang van vermogen makkelijk en eerlijk te laten verlopen?

 • Wat houdt het precies in?

Erfrecht advies is een gespecialiseerd vakgebied in het juridische domein. Het richt zich op de regels en voorschriften die horen bij het verdelen van bezittingen, vermogen en schulden na het overlijden van een persoon. Een erfrechtadviseur weet alles van de wetten en regels met betrekking tot erven en nalatenschappen en kan hierin dus uitgebreid adviseren. Daarnaast heeft hij of zij de kennis om ervoor te zorgen dat de wensen van de overledene nageleefd worden én dat de overgang van eigendommen juridisch goed en efficiënt verloopt.

 

wat is erfrecht advies
Wat houdt erfrecht advies eigenlijk in? Waar moet je aan denken?

Waarom is erfrecht advies belangrijk?

1. Wetgeving:

 

Erfrecht is afhankelijk van de soms ingewikkelde wetgeving, die ook nog eens van land tot land kan variëren. Een erfrechtadviseur kan ervoor zorgen dat aan alle juridische eisen wordt voldaan, hoe groot de nalatenschap ook is.

 

2. Vermijden van conflicten:

Als er geen goede erfplanning is of mensen begrijpen de wetten verkeerd, kan dit leiden tot familieruzies en juridische geschillen die vaak veel te lang doorgaan. Een erfrechtadviseur helpt bij het voorkomen van dit soort situaties door heldere en juridisch bindende afspraken te maken.

 

3. Goed regelen van belastingzaken:

Soms moeten nabestaanden veel erfbelasting betalen. Een erfrechtadviseur kan manieren aanbieden om deze belastinglast te verminderen en het overgebleven vermogen zo groot mogelijk te houden.

 

4. Persoonlijke wensen:

Iedereen heeft unieke wensen en voorkeuren als het gaat om hun nalatenschap. Een erfrechtadviseur kan ervoor zorgen dat men deze wensen naleeft en dat ze worden opgenomen in het juridische proces.

Hoe verloopt het proces rondom erfrecht?

 

 1. Inventarisatie:
  Een erfrechtadviseur gaat eerst alle activa, eigendommen en schulden van de overledene inventariseren zodat  hij of zij een duidelijk beeld krijgt van de grootte van de nalatenschap.
 2. Opstellen van testament:
  Als het nodig is, zal de erfrechtadviseur helpen bij het opstellen van een testament waarin de wensen van de overledene duidelijk duidelijk zijn vastgelegd.
 3. Erfbelasting:
  De erfrechtadviseur zal de erfbelasting berekenen en manieren aanbieden om de belastingdruk te verminderen.
 4. Verdeling:
  De erfrechtadviseur zal adviseren over de eerlijke verdeling van de bezittingen onder de erfgenamen, waarbij hij of zij rekening houdt met de wensen van de overledene en ook met de geldende wetgeving.
 5. Juridische Afhandeling:
  De erfrechtadviseur begeleidt het gehele juridische proces, inclusief het indienen van de nodige documenten bij de rechtbank.

Als we dus kijken naar wat erfrecht advies is en wat het belang er van is, zie je dat het een behoorlijk breed onderwerp is dat met veel verschillende aspecten rondom een erfenis te maken heeft. Toch is het van groot belang. Niet alleen weet je zelf beter waar je aan toe bent, het helpt ook om geen vervelende ruzies tussen erfgenamen te laten ontstaan. Daarbij ben je er zeker van dat de afhandeling op een eerlijke manier gebeurt, waarbij rekening wordt gehouden met wetten en regels rondom dit onderwerp. Wil je hier meer over weten? Of wil je meer weten over de eventuele verdeling van jouw eigen nalatenschap? Kijk dan eens op onze website bij ondernemers die alles weten over de afwikkeling van erfenissen, zoals bijvoorbeeld adviseurs op het gebied van erfrecht of executeurs.
Ook in ons magazine Uitvaart Inside komen dit soort onderwerpen uitgebreid aan bod.

 

Geplaatst in categorie: Artikelen Erfenis/Nalatenschap

Geplaatst in tags: afscheid Dood erfbelasting Erfenis erfgenamen erfplanning erfrecht erfrecht advies erfrecht adviseur Erfrechtelijke advies Erfrechtelijke regeling Estate planning executeur Executeur testamentair Familievermogensrecht financieel adviseur juridisch advies laatste wens levenstestament nabestaanden nalatenschap nazorg notaris overlijden testament uitvaart uitvaart-inside Uitvaart-Platform.nl uitvaartbegeleiding Uitvaartverzekering Verdeling nalatenschap