Geen fysiek contact door het coronavirus

Elkaar steun betuigen met een omhelzing, een warme handdruk of een arm om een schouder bij het verlies van een dierbare. Het was allemaal heel normaal, nu niet meer. Fysiek contact is momenteel nog steeds niet gewenst door de maatregelen omtrent het coronavirus. Ter bescherming van onze gezondheid schudden we even geen handen meer en beperken we het fysieke contact tot een minimum.

Alternatieven voor handen schudden

Een respectvol alternatief voor handen schudden is je hand op je hart leggen en vervolgens de condoleance uitspreken. Daarnaast gebruikt men het namasté gebaar nu ook vaker. Namasté betekent: ik buig voor jou, het is een teken van respect.

Duw uw eigen handen tegen elkaar, de handpalmen raken elkaar, de vingers wijzen naar boven en wijzen lichtjes richting het hoofd. Hierbij wordt vaak een lichte buiging gemaakt. U kunt terwijl u het gebaar maakt ‘namasté’ zeggen. Toch een tikje ongemakkelijk? Zonder woorden blijft de betekenis gelijk. En wellicht een mooi alternatief om fysiek contact te mijden tijdens het coronavirus. Uiteraard hebben we ook een typisch Hollandse variant en dat is dat twee mensen de ellebogen tegen elkaar tikken.

 

Meer over het namasté gebaar

Hindoes groeten met het namasté gebaar hun goden en elkaar. Zij geloven dat ook de goden elkaar op deze manier groeten. In het tantrisch boeddhisme vertegenwoordigt de linkerhand de maan en de rechterhand de zon. De linkerhand is de gevende hand, de rechterhand de ontvangende. De namasté Mudra wordt ook wel het respectgebaar genoemd en wordt gebruikt bij yoga. De symbolische betekenis is: ‘ik buig naar de godheid in jou’. Het kan ook zeggen: ‘de ziel in mij groet de ziel in jou,’ wat een extra mooie betekenis geeft aan het spontaan gebruik van het namasté gebaar als blijk van steun en liefde na het overlijden van een dierbare.

Misschien denkt u na het lezen van dit stukje wel “ja zo wil ik het ook bij mijn uitvaart”. Neemt u dan eens een kijkje in de Uitvaartkluis. U maakt hier uw nabestaanden kenbaar wat uw uitvaartwensen zijn. U kunt uw nabestaanden ook een stukje op weg helpen bij het regelen van administratieve en financiële handelingen na uw overlijden. Er komt immers op dat vlak nog veel bij kijken om dat soort zaken allemaal te regelen. Met het vullen van de Uitvaartkluis neemt u een grote zorg weg bij uw nabestaanden.

Geplaatst in categorie: Corona