Hoe lang mag of moet een graf blijven bestaan?

Hoe lang mag of moet een graf blijven bestaan? De wettelijke termijn van grafrust is in Nederland 10 jaar. Dit betekent dat iemand die begraven wordt, sowieso 10 jaar begraven zal blijven. Dit is een verplicht minimum. Of hier jaren bij komen, hangt af of iemand begraven is in een algemeen graf of een particulier graf.

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf waarin mensen worden begraven die geen band met elkaar hebben. Meestal liggen er twee à drie mensen in een algemeen graf. Dit gebeurt op volgorde van overlijden. De nabestaanden mogen niet bepalen wie er, naast hun dierbare, in het graf komen te liggen. Dat bepaalt de eigenaar van de begraafplaats. Na 10 jaar mag de eigenaar van de begraafplaats het algemeen graf ruimen. Deze termijn mag altijd verlengd worden, informeer hiervoor bij de begraafplaats.

Particulier graf

Bij een particulier graf ligt dit anders. Een particulier graf wordt ook wel eigen graf of familiegraf genoemd. Nabestaanden beslissen wie er in het graf begraven worden; één of meerdere overledenen. Bijvoorbeeld echtparen, een vriend en vriendin, of een moeder en haar kind. Ook kunnen op de meeste begraafplaatsen in het graf asbussen worden bijgezet of kan er een sierurn met as op het graf worden geplaatst. Familieleden, waarvan de een begraven en de ander gecremeerd wil worden, kunnen dan toch samen in één graf worden bijgezet. De minimum grafrechttermijn voor een particulier graf is 10 jaar. Het is bij een particulier graf altijd mogelijk om de grafrechten te verlengen. De nabestaande -of zoals het juridisch heet de rechthebbende- heeft zeggenschap over hoe lang het graf blijft bestaan, wie erin begraven wordt en ook over het monument dat op het graf geplaatst wordt. Elke begraafplaats heeft behalve de wettelijke regels vaak ook nog eigen regels. Het is verstandig om u goed te laten informeren bij de begraafplaats van uw keuze.

 

Ander beleid

Het kan zijn dat begraafplaatsen hun eigen beleid hebben met betrekking tot de termijnen. Bijvoorbeeld: minimaal 15 jaar voor een algemeen graf, of minimaal 25 voor een nieuw graf. Daar heeft u zich als nabestaande dan bij neer te leggen. Maar korter dan 10 jaar voor een algemeen graf, of 20 jaar voor een nieuw graf mag dus niet.

 

Kosten

Er zit een verschil in kosten tussen een algemeen graf en een particulier graf. Eerstgenoemde is goedkoper. Omdat er dan meerdere mensen in één graf liggen, is dit qua gebruik van de grond efficiënter. Dit heeft dan positieve invloed op de kosten. Daarnaast blijft een algemeen graf vaak maximaal 10 jaar bestaan, wat minder lang is dan bij een particulier graf. Ook dit maakt dat de kosten voor een algemeen graf lager liggen.

 

Indien u vast wilt leggen in wat voor een graf u begraven wilt worden kunt u dat aangeven in onze Uitvaartkluis. Op deze manier maakt u bij uw nabestaanden kenbaar wat uw uitvaartwensen zijn. Ook alle administratieve en financiële handelingen die nodig zijn, kunt u in de Wensenlijst vastleggen, zodat u uw nabestaanden heel wat nazorg uit handen neemt.

Geplaatst in categorie: Graf Graf Uitvaart

Geplaatst in tags: begrafenis graf uitvaart