Uitvaart-Platform.nl wint kort geding tegen Uitvaartpodcast en Spulex

Uitvaart Platform •

Uitvaart-Platform.nl wint kort geding tegen Uitvaartpodcast en Spulex

Uitvaart-Platform.nl wint kort geding tegen Uitvaartpodcast en Spulex

Uitvaart Platform
Uitvaart Platform

Uitvaart-Platform.nl heeft in een kort geding een positieve uitspraak verkregen tegen de heer J.P. Kuijper alias Hans Kuyper, eigenaar van Spulex, Uitvaartpodcast, Spulex-idee, De Uitvaartomroep en Spulex Uitvaartmedia. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de uitlatingen van de heer Kuijper over Uitvaart-Platform.nl onrechtmatig zijn en dat hij deze uitlatingen moet verwijderen, zich moet onthouden van soortgelijke uitlatingen en een rectificatie moet plaatsen.

De heer Kuijper had in een besloten Facebookgroep, voor de uitvaartbranche verschillende negatieve uitlatingen gedaan over Uitvaart-Platform.nl. Hij beschuldigde Uitvaart-Platform.nl onder meer van "onderwereldpraktijken" en noemde ons "charlatans". Daarnaast plaatste de heer Kuijper in deze groep onwaarheden over onze contacten bij de Politieacademie. Uitvaart-Platform.nl heeft de heer Kuijper meerdere keren verzocht om deze uitlatingen te verwijderen en zich te onthouden van soortgelijke uitlatingen. De heer Kuijper heeft hieraan niet voldaan, waarna Uitvaart-Platform.nl een kort geding en een bodemprocedure is gestart.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de uitlatingen van de heer Kuijper onrechtmatig zijn. De uitspraken zijn onvoldoende onderbouwd met feiten en zijn daardoor beledigend en schadelijk voor de goede naam van Uitvaart-Platform.nl.

De voorzieningenrechter heeft de heer Kuijper veroordeeld om:

  • alle uitlatingen over Uitvaart-Platform.nl of haar vennoten via het internet of enig ander openbaar medium te verwijderen en verwijderd te houden;
  • zich te onthouden van soortgelijke uitlatingen via het internet of enig ander openbaar medium over Uitvaart-Platform.nl of haar vennoten;
  • binnen twee dagen na betekening van het vonnis de volgende tekst onder zijn eigen naam en account te plaatsen in de Facebookgroep Uitvaartbranche:

"In deze Facebookgroep heb ik diverse posts omtrent Uitvaart-Platform.nl en vennoot Jeroen Mannak geplaatst, waarin ik onder meer heb beweerd:

  • dat Uitvaart-Platform.nl zich bedient van onderwereldpraktijken;
  • dat de vennoten van Uitvaart-Platform.nl charlatans zijn.

Ook heb ik iedereen in de Facebookgroep ‘Uitvaartbranche’ en de politieacademie opgeroepen geen zaken met Uitvaart-Platform.nl te doen.

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 30 januari 2024 geoordeeld:

  • dat voor deze beweringen onvoldoende feitelijke basis bestaat;
  • dat ik daarmee de eer en goede naam van Uitvaart-Platform.nl heb aangetast;
  • dat ik aldus onrechtmatig heb gehandeld.

De voorzieningenrechter heeft mij veroordeeld tot deze rectificatie."

De advocaat van de heer Kuijper heeft formeel bevestigd dat de heer Kuijper zich berust aan het kort gedingvonnis. Dit betekent dat hij afziet van verdere juridische stappen, inclusief het instellen van hoger beroep. Het kort gedingvonnis is daarmee definitief en onherroepelijk.

Uitvaart-Platform.nl is tevreden met de uitspraak van de voorzieningenrechter. "We zijn blij dat de rechter heeft erkend dat de uitlatingen van de heer Kuijper onrechtmatig zijn," aldus Jeroen Mannak, mede-eigenaar van Uitvaart-Platform.nl. "Deze uitspraak is een belangrijke erkenning voor ons bedrijf, ons team, onze partners waar we mee samenwerken en onze reputatie."

Met het Nederlands recht achter ons versterken wij als Uitvaart-Platform.nl nu onze positie aanzienlijk. We zijn dan ook verheugd dit juridische hoofdstuk van het kort geding af te sluiten en ons volledig te richten op onze kerntaak: jullie voorzien van informatie, inspiratie en leveranciers omtrent alle opties voor, tijdens en na een uitvaart.

Team Uitvaart-Platform.nl

Delen

Registreren