Mooi en bijzonder!

Mooi en bijzonder! Pim ontwerpt persoonlijke gedenkbeelden, speciale beeldende grafmonumenten en urnen. Wij waren onlangs in gesprek met Pim en delen graag met jou zijn verhaal.

Al sinds 1995 is hij de drijvende kracht achter Sarcofaag. Wat Pim ooit aanzette tot het ontwerpen rond dit onderwerp was het overlijden van iemand wie hij liefhad. De wens als beeldend kunstenaar binnen dit onderwerp iets te willen betekenen voor anderen, kreeg vorm. Het samen ‘werken’ aan een bijzonder object ter nagedachtenis van een dierbare, kan van betekenis zijn in het rouwproces.

“Ik wil wat ik doe niet te groot maken, maar wat ik wel durf te zeggen is dat verschillende mensen die mij in de afgelopen jaren hebben gevraagd iets voor hen, en met hen te maken, er ook in hun rouwproces echt iets aan hebben gehad. Ik ervaar dit als heel bijzonder, dat ik hier met mijn beeldende kwaliteiten een bijdrage aan heb mogen leveren. Zo zijn er in al die jaren unieke gedenkbeelden en grafmonumenten gerealiseerd voor kinderen, voor volwassen. Soms ging het om een urn, vaak om een grafmonument voor één persoon, maar bijvoorbeeld ook wel om een familiegraf. Ook komen er wel eens ongewone vragen voorbij, denk aan een opdracht voor het ontwerpen van een grote reliekschrijn voor de Jezuiten in de Krijtberg in Amsterdam, of een oorlogsmonument zoals het Indië-monument in Wageningen, iets heel anders en ook speciaal.

Het onzegbare

Over leven en dood worden duizenden woorden gesproken, maar waar het mij ook om gaat is wat ik het ‘onzegbare’ noem. Juist dàt is wat ik in een gedenkbeeld, een grafmonument of urn wil leggen. Om zo, als het ware een antwoord te geven op een diep gevoel bij de betrokkenen.

 

Hoe het vorm krijgt

Tijdens de eerste verkennende ontmoeting, die geheel vrijblijvend is, spreken wij elkaar, en ik probeer vooral te luisteren. Over wie het gaat, over hetgeen er is gebeurd, en wanneer het iemand betreft die al iets langer leefde, over de bijzonderheden die bij de overleden persoon hoorden. Dit is soms heel emotioneel, maar er wordt regelmatig ook gelachen, en dat is heel fijn om te zien. Aan het einde van een gesprek vraag ik altijd of wat ik heb verteld, goed is ontvangen. Ik informeer of de opdrachtgever heeft nagedacht over een richting aangaande het budget en vervolgens wordt dan besloten of we starten met het proces om iets bijzonders te realiseren.

Ik laat hetgeen we hebben besproken ‘indalen’, en vervolgens ga ik brainstormen en schetsen, en kom zo tot verschillende concepten.  De ‘praatschetsen’ die ik bij de volgende ontmoeting voorleg, zijn nog heel open.

We bespreken de concepten, de mogelijkheden, formaten, de materiaal-uitdrukking en zo meer. De opdrachtgever kan erop reageren, en heel vaak werkt het goed door te elimineren; ‘wat niet’ is vaak heel duidelijk, en dan komen we de meeste keren aan bij ‘wat wel’ en soms, is daar een ronde extra voor nodig.

 

Is er een richting gekozen, dan ga ik alles preciezer visualiseren en uitwerken. Zodra dit goed bevonden wordt door de betrokkenen, dan kan ik de vergunning aanvragen bij de begraafplaats en wanneer er goedkeuring is, kan ik starten met de realisatie.

Ik houd de opdrachtgever goed op de hoogte, en bespreek eventueel te nemen beslissingen tijdens het proces, zodat we samen werken naar een bevredigend en prachtig eindresultaat! En dan komt de dag van de plaatsing, spannend en mooi, want een heel concrete speciale en zichtbare stap in het geheel!”

 

Benieuwd geworden? Wil je meer weten over Sarcofaag bezoek dan onze bedrijvengids, je vindt daar ook de contactgegevens.

Geplaatst in categorie: Leverancier aan het woord Nieuws

Geplaatst in tags: begrafenis Grafmonument