Echt Advocatuur – Advocaat erfrecht

Gesponsord bericht

Echt Advocatuur – Advocaat erfrecht. Vroeg of laat komen we allemaal in aanraking met het erfrecht. Soms heeft de erflater een testament opgemaakt, maar dat is niet altijd het geval.

Wanneer er geen testament is opgemaakt moet de wet uitkomst bieden. Soms kunnen erfgenamen in onderling overleg niet tot overeenstemming komen. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen, dan kunt u zich vanzelfsprekend tot Echt Advocatuur wenden. Hun gespecialiseerde erfrecht advocaat helpt u graag.

Allereerst zullen zij proberen om alsnog tot een regeling in der minne te komen, nu de betrokkenen veelal familie zijn. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunnen zij u in een procedure bijstaan.

Hulp van een erfrecht advocaat

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. De advocaat erfrecht is dé specialist die u kan begeleiden en adviseren over onder meer de volgende onderwerpen:

– Vragen over het aanvaarden van een erfenis (zuiver, beneficiair of verwerpen);
– Voor al uw vragen over het opstellen van een testament;
– Vragen over de verdeling van een erfenis;
– Conflicten over de verdeling van een erfenis;
– Ruzie met de erfgenamen en/of de executeur testamentair ;
– Vragen over onterven, kindsdeel, legitieme portie en legitimarissen;
– Vragen over een codicil of wilsbeschikking.
– In contact komen met een erfrecht advocaat

Hebt u een geschil over een erfenis? Bent u erfgenaam of juist onterfd? Neem dan gerust vrijblijvend contact met hen op. Bezoek onze bedrijvengids voor meer info en contactgegevens.

Geplaatst in categorie: Artikelen

Geplaatst in tags: Erfenis Erfrecht advocaat nabestaanden nalatenschap notaris overlijden