Verschillende soorten graven, welke keuze maakt u?

Heeft u al nagedacht over het soort graf waarin u begraven wilt worden? Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden. Om u te helpen bij deze keuze hebben wij verschillende soorten graven voor u uitgelicht. 

Welk type graf u ook kiest er is altijd de keuze tussen een algemeen graf of een particulier graf. Voordat we verder gaan met de verschillende soorten graven, lichten we eerst toe wat het verschil is tussen een algemeen graf en een particulier graf.

 

Algemeen graf

Een algemeen graf is vaak voor een “korte” duur. Dit is een graf dat de nabestaanden niet zelf op naam krijgen, maar dat op naam van de eigenaar van de begraafplaats blijft staan, vaak de gemeente. Een algemeen graf bestaat meestal uit een minimale termijn van tien jaar. Er is meestal geen mogelijkheid tot verlenging van de huur. Bij een algemeen graf is er meestal ruimte voor twee of drie personen die geen enkel verband met elkaar hebben. Niet iedereen vindt dit even fijn. Het bijzetten van een urn is vaak niet toegestaan bij een algemeen graf. Omdat er aan een algemeen graf meer van dit soort beperkingen en voorwaarden vast zitten is dit graf een van de voordeligste opties op financieel gebied.

 

Particulier graf

Een particulier graf noemt men ook wel een familiegraf of eigen graf. De familie kiest het graf vaak zelf uit. Zij krijgen dan een grafrecht van meestal vijftien jaar en dit kan men verlengen. De familie met het grafrecht bepaalt welke overledenen er bij het graf mogen worden begraven. Het is ook mogelijk om zelf van tevoren aan te geven dat je een voorkeur hebt voor een bepaalde plek, of je laat het over aan je nabestaanden. Zij krijgen na jouw dood dan als enige de grafrechten.

Eventuele wensen hierover kunt u vastleggen in onze Uitvaartkluis. Na het vullen van de Uitvaartkluis kunt u 3 vertrouwenspersonen aangeven, dit doet u door middel van een email adres en de volledige naam van de gemachtigde in te vullen. De gemachtigden krijgen een email dat zij gemachtigd zijn met de daarbij behorende vervolgstappen. Op het moment dat u komt te overlijden kunnen zij al uw wensen en eventuele administratieve handelingen netjes en overzichtelijk afhandelen.

 

Verschillende soorten graven;

  • Zandgraf, bij een zandgraf ligt de grafkist in de grond/zand en dit graf heeft geen verstevigde wanden. De grafkist ligt hierdoor direct tegen de grond aan, wat een positieve invloed heeft op de ontbinding van het lichaam. De meeste begraafplaatsen hebben bij voorkeur een ondergrond van zand omdat dit beter is voor het ontbindingsproces, vandaar de naam zandgraf. Het lichaam mag bij een zandgraf niet te diep worden begraven, omdat er anders geen zuurstof bij komt.
  • Natuurgraf, voor de natuurliefhebbers is er een speciaal natuurgraf. Bij een natuurgraf draait het om duurzaamheid. Men gebruikt uitsluitend materialen die biologisch afbreekbaar zijn. Het idee achter het natuurgraf is om alles wat uit de natuur komt weer terug de natuur in te sturen. Bij een natuurgraf is het niet toegestaan om een grafmonument te plaatsen. In plaats hiervan gebruikt men bijvoorbeeld boomschijven als grafmarkering. Een voordeel van een natuurgraf is dat het mogelijk is om een eeuwigdurend grafrecht en daarmee ook eeuwige grafrust te krijgen.
  • Dubbelgraf, heeft u de wens om samen met uw geliefde of iemand waar u erg veel om geeft begraven te worden? Dan is dit ook mogelijk. In een dubbelgraf worden de overledenen die dat wensen naast elkaar begraven in hetzelfde graf. Een mooie gedachte want op deze manier bent u voor altijd bij elkaar.[i]
  • Urnengraf, dit type graf neemt veel minder ruimte in beslag dan een standaard graf. De urn of de asbus. Na de crematie begraaft men de urn op een aangewezen plek op de begraafplaats. Afgedekt door een mooie steen of tegel met opdruk. Ook bij een urnengraf kunt u kiezen tussen een algemeen graf of een particulier graf. Bij een algemeen urnengraf begraaft men twee tot vier urnen bij elkaar. De huurtermijn van een urnengraf is meestal vijf tot tien jaar maar verlenging is mogelijk.
  • Graf-mausoleum, dit is een bovengrondse grafkelder waarin vroeger alleen het lichaam van een zeer belangrijk persoon lag. Tegenwoordig is dit niet meer het geval en kan iedereen kiezen voor een mausoleum. De kosten hiervoor liggen aanzienlijk hoger maar dat komt omdat het bovengronds is. Het komt nog steeds maar weinig voor in Nederland maar sommige begraafplaatsen bieden het wel aan.
  • Grafkelder, iets van vroeger zult u denken. Dat klopt, grafkelders zien we al eeuwenlang in gebruik. Iedereen kent ze wel van de bekende Egyptische piramides. Maar ook in het heden zien we grafkelders, er komt steeds meer vraag naar. Een grafkelder bestaat uit gemetselde of betonnen materialen. De grafkist ligt in een afgesloten ruimte in plaats van in het zand. Een grafkelder is om deze reden ook veel duurder dan een zandgraf.

Geplaatst in categorie: Graf Graf Uitvaart Urn

Geplaatst in tags: begraafplaats begrafenis ceremonie graf uitvaart