Een uitvaart van een asielzoeker in Nederland

Hoe wordt eigenlijk een uitvaart van een asielzoeker in Nederland geregeld? Het kan namelijk best een complex proces zijn en de invulling ervan hangt van een aantal factoren af. Er zijn verschillende instanties bij betrokken, er zijn culturele en wettelijke aspecten waar rekening mee gehouden moet worden, er is het financiële deel en natuurlijk ook de rol van familie en van de gemeenschap. Wij vertellen je er meer over. 

Betrokken instanties:

Bij het regelen van een uitvaart voor een asielzoeker in Nederland zijn verschillende instanties betrokken, zoals:

 

  • COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers):

 

Het COA heeft een belangrijk aandeel bij het coördineren van de opvang en zorg voor asielzoekers. Ook bieden zij steun bij overlijdensgevallen.

  • Gemeente:

De gemeente waar de overleden asielzoeker zich bevond, is verantwoordelijk voor het registreren van het overlijden en het afgeven van de benodigde documenten, zoals onder andere de overlijdensakte.

  • Vluchtelingenorganisaties en vrijwilligersgroepen:

Verschillende organisaties en groepen bieden steun en hulp aan asielzoekers en hun nabestaanden bij het regelen van uitvaarten, waarbij ze rekening houden met culturele en religieuze aspecten.

 

Een uitvaart van een asielzoeker in Nederland
Een uitvaart van een asielzoeker in Nederland organiseren, hoe gaat dat in zijn werk?

Overwegingen bij een uitvaart van een asielzoeker in Nederland.

  • Wat zijn de culturele en religieuze overwegingen bij een uitvaart van een asielzoeker in Nederland?

Bij het regelen van uitvaarten voor asielzoekers houdt men rekening met de culturele en religieuze overtuigingen van de overledene en de nabestaanden. Dit hangt natuurlijk af van de herkomst van de persoon en zijn of haar specifieke geloofsovertuigingen. Je kunt hierbij denken aan bijzondere rituelen, begrafenis– of crematievoorkeuren. Daarnaast kan je ook denken aan de mogelijkheid om het lichaam terug te sturen naar het land van herkomst. Soms is dat de wens van de overledene of van de nabestaanden. Dan wordt het proces van repatriëring in gang gezet.

 

  • Wat zijn de financiële aspecten?

 

De financiële aspecten van het regelen van een uitvaart voor een asielzoeker in Nederland is ook iets waar je rekening mee moet houden. Het is in Nederland meestal zo geregeld dat asielzoekers vaak aanspraak kunnen maken op financiële bijstand voor de begrafenis- of crematiekosten. De gemeente beoordeelt of hier recht op is. Het kan afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van de overledene en nabestaanden maar ook van het beschikbare budget.

 

  • Rol van de gemeenschap bij het organiseren van een uitvaart van een asielzoeker:

 

De lokale gemeenschap heeft meestal een belangrijke rol als het gaat om het bieden van steun aan asielzoekers en hun nabestaanden tijdens het rouwproces én ook bij het regelen van de uitvaart. De invulling van een uitvaart van een asielzoeker kan per situatie verschillen en het hangt af van verschillende factoren. Dan gaat het om situaties waarin een overledene zich met familie in Nederland bevindt tot aan gevallen waarin asielzoekers geen directe familie hebben.

  • Familie

Als het mogelijk en veilig is, kijkt men altijd naar de mogelijkheid om contact te leggen met eventuele familieleden die nog in het land van herkomst wonen. In overleg met de familie kijkt men hoe de uitvaart eruit zal komen te zien. Hierbij kan zowel een uitvaart in Nederland als in het land van herkomst tot de mogelijkheden behoren. Als men geen contact kan leggen met familie, organiseert men de uitvaart vaak met medewerking van andere asielzoekers uit hetzelfde land. De staat betaalt de kosten voor de begrafenis of crematie. Net zoals bij uitvaarten die de gemeente financiert, is hier ook een beperkt budget voor.


Je ziet dat er bij het organiseren van een uitvaart van een asielzoeker in Nederland veel zaken meespelen. De organiserende instanties moeten met veel factoren rekening houden. Toch is het in elk geval belangrijk dat een overledene een mooie, persoonlijke en waardige uitvaart krijgt. Daar maken de organisaties zich altijd hard voor. Ook zijn er veel uitvaartondernemers die voor een klein budget toch een heel mooie afscheidsceremonie kunnen regelen. Iedereen heeft recht op een mooi afscheid, waarbij de nabestaanden op een goede manier afscheid kunnen nemen.

Geplaatst in categorie: Artikelen Uitvaart

Geplaatst in tags: afscheid Asielzoeker asielzoekers begrafenis ceremonie COA crematie Culturele diversiteit Dood gemeente Humanitaire kwesties Immigrant Integratie laatste wens Mensenrechten Migratie Multiculturele samenleving multiculturele uitvaarten nabestaanden Nederland overlijden overlijdensakte repatriëring uitvaart uitvaart-inside Uitvaart-Platform.nl uitvaartbegeleiding uitvaartceremonie verlies Vluchteling Vluchtelingenbeleid vluchtelingenorganisatie vrijwilligers wensen