Fédération Internationale des Associations de Thanatologues – International Federation of Thanatologists Associations – FIAT-IFTA –

Hilversum

Uitvaartkluis

Gunt u uw nabestaanden ook rust in hun rouwproces na uw overlijden? U kunt bij ons uw uitvaart wensen en praktische zaken zoals financíën en administratie veilig vast leggen in de Uitvaartkluis.