Fédération Internationale des Associations de Thanatologues – International Federation of Thanatologists Associations – FIAT-IFTA –

Hilversum

Uitvaartkluis

Gun je jouw nabestaanden ook rust in hun rouwproces na jouw overlijden? Je kan bij ons jouw uitvaart wensen en praktische zaken zoals financíën en administratie veilig vast leggen in de Uitvaartkluis.