Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (L.O.B.)

Amsterdam https://www.begraafplaats.nl 088 7305 444

 • Landelijke Organisatie Begraafplaatsen

  De LOB is een vereniging van ca. zeshonderd leden die gezamenlijk zo’n 2500 begraafplaatsen beheren.
 • Landelijke Organisatie Begraafplaatsen

  De leden dragen verantwoordelijkheid voor circa 80% van de begravingen in Nederland.
 • Landelijke Organisatie Begraafplaatsen

  Het LOB biedt informatie over begraafplaatsen en begraven.
Beschrijving

De LOB is de enige vakorganisatie op het gebied van begraven en begraafplaatsen en geniet als zodanig landelijke bekendheid. De LOB treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de Nederlandse begraafplaatsen.

 

LOB voor consumenten

 • Kwaliteit
  Begraafplaatsen die lid zijn van de LOB streven naar een zeker collectief  in kwaliteit. Zij staan garant voor een zorgvuldige lijkbezorging en deskundig begraafplaatsbeheer.
 • Ombudsman
  Wanneer u een geschil hebt met een begraafplaats probeert u er eerst samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u het voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Uitvaartwezen. Begraafplaatsen die lid zijn van de LOB zijn middels dit lidmaatschap aangesloten bij de Ombudsman Uitvaartwezen (Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen) en daarmee gebonden aan de uitspraak. Een kwaliteitsservice voor u. Kijk op de landkaart welke begraafplaatsen lid zijn van de LOB.
 • Vragenrubriek
  Voor een vraag over begraven of een begraafplaats geeft de LOB antwoord of wijst de weg naar de juiste instantie.
 • Herkenbaarheid
  LOB begraafplaatsen zijn te vinden op de landkaart van deze site en te herkennen aan het LOB schild.

LOB voor de branche

Als vereniging en als erkende brancheorganisatie is de LOB er primair van- en voor haar leden.

 • De LOB geeft gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, verleent ondersteuning aan individuele leden en adviseert de aangesloten begraafplaatsen (gevraagd en ongevraagd) inzake het beheer en bedrijfsvoering.
 • De LOB komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de leden en daar waar het collectieve belang dit vereist, bundelt zij informatie, onderneemt actie, geeft voorlichting, maakt standpunten kenbaar en ontplooit initiatieven die een zorgvuldige en professionele wijze van begraven en begraafplaatsenbeheer ondersteunen.
 • Belangenbehartiging betekent ook dat de LOB zich inzet voor
  • de betekenis van het begraven als specifieke vorm van lijkbezorging
  • de begraafplaatsen als cultuurhistorisch erfgoed enerzijds en als hedendaagse bedrijfsmatig georganiseerde grafakkers anderzijds
  • de erkenning van de begraafplaatsbeheerder als vakmens en van het begraafplaatsbeheer als specifieke deskundigheid.
Magazine ‘De Begraafplaats’

Het magazine De Begraafplaats belicht achtergronden, issues en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van begraven.

Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar in de eerste week van februari, april, juni, augustus, oktober en december.

De Begraafplaats is in de loop der jaren uitgegroeid tot het grootste vakblad in de uitvaartbranche met een oplage van 1850 exemplaren.

Eigenschappen
 • Telefonisch bereikbaar

  088 7305 444
 • Magzine

  De Begraafplaats

Ervaringen met Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (L.O.B.)

Laat ook uw review achter

Uitvaartkluis

Gunt u uw nabestaanden ook rust in hun rouwproces na uw overlijden? U kunt bij ons uw uitvaart wensen en praktische zaken zoals financíën en administratie veilig vast leggen in de Uitvaartkluis.