Nederlandse Stichting voor Nabestaandenzorg en Advies

Amsterdam https://www.nbza.nl 085 1300 858

 • Levensexecuteur

  Door een levensexecuteur te benoemen, zorgt u ervoor dat iemand anders namens u beslissingen neemt
 • Toezichthouder

  In uw levenstestament kunt u een toezichthouder benoemen
 • Executeur

  Een executeur wordt benoemd in een testament en is verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalat
 • Gevolmachtigde

  Een gevolmachtigde kan een nalatenschap afhandelen op basis van een verkregen volmacht erfgenamen
 • Vereffenaar

  Wanneer er geen executeur is benoemd in het testament, zijn de erfgenamen automatisch vereffenaars
 • Mediation

  Mediation is een methode van conflictbemiddeling waarbij een deskundige tot een oplossing komt
Beschrijving

Nederlandse Stichting voor Nabestaandenzorg en Advies

biedt een volledig pakket aan diensten voor mensen die er bewust voor kiezen om bij leven hun zaken zorgvuldig te regelen. Uw zaken op orde hebben schenkt u de rust en de ruimte om van de goede dingen van het leven te blijven genieten. Het behouden van de regie, ook wanneer u dat zelf (gedeeltelijk) niet kunt, regelt u met het opstellen van een levenstestament, zowel voor uzelf als voor uw (eventuele) partner, waarbij u een levensexecuteur benoemt. Dit kan zowel een naaste als ook een externe partij zijn.

Onze missie

NBZA biedt professionele ondersteuning in alle belangrijke fasen van het leven:

 • Wij adviseren en ondersteunen u in het vastleggen van uw wensen in zowel een testament als in een levenstestament en treden desgewenst op als uw gevolmachtigde.
 • U heeft één vertrouwd aanspreekpunt die alle zaken rondom een nalatenschap voor u regelt, zowel bij leven als na een overlijden.
 • Wij garanderen de continuïteit van onze dienstverlening.
 • In conflictsituaties kunnen wij optreden als mediator en betrokken partijen begeleiden naar een gezamenlijk gedragen oplossing.
 • In diverse samenwerkingen hebben wij de beschikking over expertise op het gebied van juridische zaken, belastingen uitvaartverzorging en andere praktische zaken.

Onze visie

(Levens)executeur is een volwaardig, maatschappelijk en essentieel beroep waar steeds meer vraag naar is. Om de kwaliteit te waarborgen, beschikken onze professionals over de juiste kennis, ervaring en betrokkenheid.

De markt dreigt te versnipperen en de kwaliteit in de uitvoering is nogal divers.

NBZA staat voor een samenwerking met professionals met uiteenlopende expertise zodat we de client optimaal kunnen bedienen. U kunt hierbij denken aan samenwerkingen met: notarissen, taxateurs, fiscale specialisten, uitvaartverzorgers etc.

Contact

Het hoofdkantoor van Nederlandse Stichting voor Nabestaandenzorg en Advies is gevestigd in Amsterdam. Samen met de aangesloten professionals staan wij voor een landelijke dienstverlening.

Heeft u een vraag over één van onze diensten of overweegt u hiervan gebruik te maken?

Op de pagina Onze Professionals, vindt u een overzicht van alle aangesloten ondernemers en in welk deel van Nederland zij gevestigd zijn. Zit er geen vestiging bij u in de buurt? Dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met het hoofdkantoor via onderstaand contactformulier voor een vrijblijvende kennismaking.

Eigenschappen
 • NBZA

  Nederlandse Stichting voor Nabestaandenzorg Advies
 • Voor meer informatie

  085 1300 858

Ervaringen met Nederlandse Stichting voor Nabestaandenzorg en Advies

Laat ook uw review achter

Uitvaartkluis

Gunt u uw nabestaanden ook rust in hun rouwproces na uw overlijden? U kunt bij ons uw uitvaart wensen en praktische zaken zoals financíën en administratie veilig vast leggen in de Uitvaartkluis.