Uitgesproken Monique

Grou https://www.uitgesprokenmonique.nl 06 13 757 443

 • Uitgesproken Monique

  Als uitvaartspreekster kan ik u helpen om op een goede, en warme manier afscheid te nemen
 • Uitgesproken Monique

  Herinneringen kunnen enkel ontstaan uit iets dat voorbij is
 • Uitgesproken Monique

  Het zijn de cadeautjes die ons steunen in tijden van gemis en verdriet
 • Uitgesproken Monique

  Het zijn de troostendebeelden, woorden en gedachten die als een erfenis zijn nagelaten
 • Uitgesproken Monique

  anneer we afscheid nemen van iemand, weten we dat het een afsluiting betekent van een periode
 • Uitgesproken Monique

  We realiseren ons dat iets ten einde loopt
 • Uitgesproken Monique

  Dat kan een gevoel van weemoed teweeg brengen of een gevoel van intens verdriet.
Beschrijving

Ik ben Monique Jonker en spreek op uitvaarten. Sinds een jaar ben ik als zelfstandige niet alleen in te huren voor uitvaarten, maar ook voor jubilea, bruiloften, verjaardagen en andere speciale gelegenheden.

Mijn passie voor het beroep spreekster is ontstaan door mijn ervaring met de dood van enkele dierbaren. Ik heb ervaren wat het belang is, van een goed afscheid op een persoonlijke manier. Mijn doel is dan ook om samen het afscheid vorm te geven van uw dierbare op een manier die past bij de nabestaanden en de overledene.

Mijn passie voor het spreken beperkt zich nu niet meer tot alleen uitvaarten. Graag zet ik mijn ervaring in, om andere al dan niet feestelijke gelegenheden te voorzien van een persoonlijk verhaal.

Spreken op de uitvaart

Als uitvaartspreekster kan ik u helpen om op een goede, en warme manier afscheid te nemen.

Veel mensen vinden het fijn alles geregeld te hebben voor hun uitvaart, als ze nog volop in het leven staan of in de laatste fase zijn. Ik kan u ook daar bij helpen.

Herinneringen

Herinneringen kunnen enkel ontstaan uit iets dat voorbij is. Het zijn de cadeautjes die ons steunen in tijden van gemis en verdriet. Het zijn de troostendebeelden, woorden en gedachten die als een erfenis zijn nagelaten. Wanneer we afscheid nemen van iemand, weten we dat het een afsluiting betekent van een periode. We realiseren ons dat iets ten einde loopt. Dat kan een gevoel
van weemoed teweeg brengen of een gevoel van intens verdriet.

Mijn Werkwijze

Omdat de dagen voor een uitvaart altijd heel hectische zijn en u vol in uw emotie zit, heb ik een aantal punten opgeschreven over de manier waarop ik werk.

 • Nadat we een afspraak hebben gemaakt kom ik naar u toe voor een “gesprek”. Dit gesprek kan wel 2 uur duren en ik zal u daarin veel vragen stellen. Want het is van belang dat ik een goed beeld van de overledene krijg
 • Na dit gesprek ga ik naar huis en leg de aantekeningen voor een paar uur of een dag terzijde Wel ben ik dan al in mijn hoofd bezig met het herinneringsverhaal maar laat alles even bezinken
 • Als ik het herinneringsverhaal heb geschreven mail ik dit naar de contactpersoon binnen uw familie, met het verzoek om het verhaal goed door te lezen. het is van groot belang dat het verhaal goed verteld wordt. Een uitvaart kan maar één keer gedaan worden
 • Voorafgaand aan de uitvaart heb ik enige tijd om mij de tekst eigen te maken
 • Uiteraard is het mogelijk dat er situaties toegevoegd of verwijderd worden uit het herinneringsverhaal. Dat kan echter niet meer op de dag van de uitvaart zelf. Als de uitvaart in de ochtend is kan het niet meer na 15 uur de dag ervoor
Eigenschappen
 • Uitgesproken Monique

  Spreker
 • Telefonisch bereikbaar

  06 13 757 443

Ervaringen met Uitgesproken Monique

Laat ook uw review achter

Uitvaartkluis

Gunt u uw nabestaanden ook rust in hun rouwproces na uw overlijden? U kunt bij ons uw uitvaart wensen en praktische zaken zoals financíën en administratie veilig vast leggen in de Uitvaartkluis.