Josje’s Zorg – Zorg naar wens

Josje’s Zorg – Zorg naar wens. Zorgen gaat verder dan alleen zorg. Zorgen doe je met elkaar en vanuit je hart. Heeft u thuiszorg nodig in de omgeving Drechtsteden? U kunt hiervoor terecht bij Josje’s Zorg. Josje geeft u graag een samenvatting van de diensten van Josje’s Zorg.

Wij werken in een klein team van vaste medewerkers met ieder zijn/haar eigen expertise. Zo hebben we nu een Verzorgende IG, verpleegkundige indicatie steller, Jurist, Helpende+, huishoudelijke hulp, ADL assistent en een toezichthouder.

Ons streven is dan ook om het team klein te houden. Er zullen vaste medewerkers bij u over de vloer komen. Dat komt vooral nu goed uit om de eventuele corona besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Het is nooit leuk om te aanvaarden dat u thuis hulp nodig heeft, maar thuiszorg maakt het wel mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Dit kan tijdelijk, voor langere duur of blijvend nodig zijn omdat u bijvoorbeeld ouder wordt, ziek bent of een beperking heeft. Wij geven u graag een samenvatting van de diensten van Josje’s Zorg.

Thuiszorg

Thuiszorg omvat alle zorg die u in uw eigen huis ontvangt. Deze zorg varieert van alleen huishoudelijke hulp, verschillende soorten van begeleiding (denk hierbij aan dementie) tot intensieve verzorging/verpleging.

 

Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg is verpleging, verzorging en/of begeleiding voor mensen die 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben. Betaald uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze zorg wordt vaak geboden in verpleeghuizen. Maar ook thuis.

 

Terminale zorg

Terminale zorg ontvangen cliënten in hun laatste levensfase als de levensverwachting drie maanden of minder is. Bij deze vorm van zorg worden maatregelen getroffen om nare ziekteverschijnselen, zoals pijn, jeuk, benauwdheid of angst tegen te gaan. Het is een intensieve zorg, 24 uur , 7 dagen per week en kan thuis geboden worden, in een verzorgingshuis, een Hospice en bij u thuis.

 

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt toegepast wanneer iemand niet meer kan genezen. Deze zorg heeft als doel om het leven draaglijker en comfortabeler te maken door lijden te voorkomen of te verlichten. Palliatieve zorg wordt vaak verward met terminale zorg, maar palliatieve zorg is breder en wordt ingezet vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. Hierbij gaat het niet alleen om de ziekte maar ook om de familie en naasten.

 

Verzorging

Verzorging gaat om het ondersteunen of overnemen van de zelfzorg bij cliënten met een aandoening of beperking. Het is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliënt, door de dagelijkse dingen over te nemen of te stimuleren om deze activiteiten zelf op te pakken of aan te leren.

 

Begeleiding

Begeleiding is hulp bij het dagelijkse leven om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Er is individuele begeleiding en groepsbegeleiding.

 

Bijzorg

Bijzorg is een breed begrip, waarbij het gaat om alle zorg die buiten de verzekerde zorg valt. Als u een indicatie heeft voor bepaalde verzorging, verpleging of begeleiding wordt dit vergoed maar alle zorg die u meer zou willen ontvangen valt onder bij-zorg. Deze zorg wordt dus niet vergoed.

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld boodschappen doen, koffiedrinken, voorlezen, koken, persoonlijk vervoer van en naar bestemming of gewoon wat gezelschap voor een praatje.

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden bij Josje’s Zorg, bezoek dan onze bedrijvengids, u vindt hier ook de contactgegevens.

 

 

 

Geplaatst in categorie: Nieuws

Geplaatst in tags: bijzorg Palliatieve zorgverlening terminale zorg thuizorg verpleeghuiszorg verzorging