De gebruiken en rituelen bij een Joodse uitvaart

Het Joodse geloof hebben hun eigen leefwijze en cultuur. Er zijn drie stromingen binnen het jodendom: het conservatieve, liberale en het orthodoxe jodendom. Wij leggen u hieronder uit hoe op joodse wijze afscheid genomen wordt van een overledene. Oftewel de gebruiken en rituelen bij een joodse uitvaart.

 

De Tenach en Talmoed

De twee belangrijkste boeken binnen het jodendom zijn de Tenach en Talmoed. De Tenach valt te vergelijken met het Oude Testament van de Bijbel. Het eerste deel van de Tenach zien de orthodoxe joden als het directe woord van God, deze zal precies opgevolgd moeten worden. De liberale en conservatieve joden zien het als een inspiratiebron die afhankelijk van de tijd anders geïnterpreteerd kan worden.

De Talmoed heeft voorschriften die hun oorsprong hebben uit de Tenach. Er zijn 248 geboden en 365 verboden. Alleen de orthodoxe joden volgen deze letterlijk op, de liberale en conservatieve joden zien deze meer als richtlijnen. Ook mogen vrouwen bij bij de joods-orthodoxe uitvaart niet aanwezig zijn, maar bij de loberale en conservatieve joden wel.

Het overlijden

Binnen het joodse geloof staat het leven centraal. De laatste momenten van het leven van een persoon die komt te overlijden moeten rustig en ongestoord verlopen, waarbij euthanasie niet is toegestaan. Wanneer iemand bijna komt te overlijden zien joden het als een plicht om deze persoon met zoveel mogelijk respect te benaderen en behandelen. Er vindt geen lichamelijk contact plaats tenzij de persoon die komt te overlijden hierom gevraagd heeft. Als vorm van bescherming, tonen zijn hun eigen emoties zo min mogelijk. Hiermee hoopt men te voorkomen het nog zwaarder te maken voor de stervende.

Wanneer de persoon komt te overlijden houdt men zich aan een aantal handelingen. Men zet een kaarsje of lampje neer bij de overledene die constant blijft branden, ook in de nacht, tot de begrafenis. Men legt de armen naast het lichaam, sluit de ogen van de overledene en bedekt het lichaam met een wit laken. Deze zal ook bedekt blijven tijdens het wassen en aankleden omdat het als niet respectvol gezien wordt om een overledene te bekijken.

 

Het lichaam klaarmaken voor de begrafenis van een joodse uitvaart

De Chevra Kaddiesja, de Heilige Groep, doet de verdere verzorging van de overledene. Dit zal gebeuren wanneer de overledene is overgebracht naar het rouwcentrum of naar een aparte ruimte bij een joodse begraafplaats. De mannen van de Chevra Kaddiesja verzorgen de mannen en de vrouwen verzorgen de vrouwen. De overledene zal volgens de rituelen gewassen worden en een wit gewaad aan krijgen, dit wordt de tachrichim genoemd. Wanneer een man is komen te overlijden zal hij zijn gebedsmantel om krijgen en deze zal ook een klein stukje uit de kist uitsteken. Indien mogelijk, plaatst men een beetje zand uit Israël in de kist, voordat de kist sluit.

 

De begrafenis tijdens een joodse uitvaart

Een joodse uitvaart is vaak aan de kleurloze kant. Zo zijn zijn meestal geen bloemen aanwezig, zeker bij de orthodoxe joden zijn bloemen niet toegestaan. Men dient verdriet te tonen op een beheerste manier door een scheur te maken in de kleding van de zeven naaste verwanten. Er is zelden sprake van een rouwdienst. Het is gebruikelijk dat men de kist direct begeleidt naar het graf, waar dan dan een grafrede plaatsvindt, gehouden door een rabbijn of een familielid. Vervolgend zal de kist het graf in zakken. De aanwezigen zullen om de beurt drie scheppen zand het graf in gooien totdat deze gevuld is.

Binnen het jodendom is het niet toegestaan om een lichaam te cremeren, dus elke overledene wordt begraven. Doneren is wel toegestaan binnen het joodse geloof, mits er overleg plaatsvindt met de rabbijn.

 

Wilt u ook een bijzondere uitvaart of heeft u specifieke wensen? Via onze Uitvaartkluis maakt u aan uw nabestaanden kenbaar wat uw uitvaartwensen zijn. U kunt hier ook al uw administratieve en financiële handelingen vastleggen die na uw overlijden gedaan moeten worden. Zo neemt u een hoop nazorg weg bij uw nabestaanden.

Geplaatst in categorie: Traditioneel

Geplaatst in tags: afscheid begrafenis ceremonie rituelen uitvaart