Gebruiken en rituelen bij een uitvaart in China

China kent veel tradities, niet alleen in het dagelijks leven, maar ook als het gaat om gebruiken en rituelen bij een uitvaart in China. Hierbij spelen veel rituelen die voor de Chinese bevolking belangrijk zijn. Sommigen kennen wij wel, maar de meeste rituelen zijn nieuw voor ons in Nederland. Toch kunnen deze gebruiken en rituelen per regio verschillen, want China is een groot land. Daarbij kunnen ook de culturele en religieuze achtergronden van families weer van elkaar verschillen. Toch zijn er een groot aantal overeenkomsten. In dit artikel vertellen we je daar wat meer over, zodat de gewoonten beter te begrijpen zijn.

 

Voorbereidingen en rituelen bij een Chinese uitvaart bestaan uit meerdere onderdelen.

 

a. Overlijdensmelding:

Als een dierbare is overleden, wordt er van de familie verwacht dat zij het nieuws vertellen aan familieleden, vrienden en de gemeenschap. Dit kan persoonlijk gebeuren, telefonisch en ook met een rouwkaart. Tegenwoordig wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van social media.

b. Rituele reiniging:

Eén van de rituelen en gebruiken bij een uitvaart in China is de rituele reiniging. Dit kan uitgevoerd worden door familieleden, een geestelijke maar soms ook door een begrafenisondernemer. Het belangrijkste doel van een rituele reiniging is om respect te tonen aan de overledene, de ziel te zuiveren en de overgang naar het hiernamaals makkelijker te maken. Hoe deze reinigingen verlopen kan variëren. Dit hangt af van verschillende zaken: religie, regio en familietradities.

c. Papieren objecten verbranden:

Ook één van de rituelen bij een Chinese begrafenis is het verbranden van papieren voorwerpen.Dit staat ook wel bekend als ‘geestengeld’. Het hoort bij de rituele reiniging en je kunt het zien als symbolische offers aan de overledene. In China gelooft men dat deze objecten de overledene deze in het hiernamaals kan gebruiken.

de gebruiken en rituelen bij een uitvaart in China
De rituelen bij een Chinese uitvaart zijn gebaseerd op eeuwenoude tradities.

Rituelen bij een Chinese begrafenis of crematie.

De meeste mensen in China kiezen vanuit de tradities voor een begrafenis. De laatste tijd verandert dit. Steeds meer mensen kiezen voor een crematie. Dit heeft te maken met de bevolkingsdichtheid, grondbeperkingen en natuurlijk speelt het milieu hierin ook een rol. Een crematie wordt steeds vaker gezien als een praktischer oplossing. Daarbij is het ook goedkoper. Toch verschilt het nog erg per regio of familie en hoezeer zij waarde hechten aan de traditionele gebruiken.

a. Lijkstoet:

Hoe een lijkstoet verloopt is ook weer sterk afhankelijk van de regio en de religieuze achtergronden van de familie. Over het algemeen zijn er rituelen bij een lijkstoet van een Chinese uitvaart die in de meeste regio’s voorkomen.
De lijkstoet begint meestal vanuit het huis van de overledene. De kist wordt begeleid door familieleden, vrienden en andere rouwende personen. De familie en de meest naaste vrienden dragen dan meestal zwarte of witte kleding. Vaak hebben de mensen in de stoet een witte vlag in hun handen. Soms is er ook zogenaamde treurmuziek. Meestal ligt de overledene in een rouwauto of een speciaal ingerichte bus, maar de kist kan ook door naasten gedragen worden.

b. Uitvaartceremonie:

Als de overledene en de nabestaanden aan zijn gekomen, vinden er specifieke begrafenisrituelen plaats. Deze kunnen ook weer variëren, afhankelijk van de religie en tradities van de overledene en de familie. Soms reciteert met gebeden, brandt men wierook, worden er rituele handelingen uitgevoerd en het leggen de nabestaanden bloemen.Een uitvaartceremonie kan bestaan uit religieuze rituelen, gebeden en het branden van wierookstokjes. Soms zijn er speeches en lofredes die gaan over de overledene. Deze zijn er om eer te bewijzen aan hem of haar en troost aan de familie te bieden.

c. Grafrituelen:

Als iedereen eenmaal op de  begraafplaats is, worden er rituelen uitgevoerd. Hierbij kun je denken aan het plaatsen van de kist in het graf en het aanbieden van gebeden en offers. Familieleden krijgen ook de mogelijkheid om de grafsteen in te schrijven met de naam en details van de overledene.

Periode van rouw:

De periode van rouw verloopt meestal op een vaste manier. De duur van de rouwperiode kan verschillen, maar traditioneel duurt deze 100 dagen. Ook dit kan per regio of religieuze achtergrond weer verschillen.

a. Rouwkleding:

Familieleden van de overledene dragen meestal witte kleding om hun respect aan de overledene en hun verdriet te tonen.

b. Rouwperiode:

In de Chinese traditie duurt de rouwperiode meestal 100 dagen, waarin nabestaanden niet deelnemen aan feestelijke activiteiten en symbolische handelingen uitvoeren om respect te tonen aan de overledene.

c. Offerceremonies:

rituelen bij een Chinese uitvaart
De gebruiken en rituelen bij een uitvaart in China kunnen per regio erg verschillen.

Eén van de belangrijke gebruiken en rituelen bij een uitvaart in China zijn de offerceremonies in de rouwperiode na het overlijden.  Hierbij biedt men voedsel, drank en andere items aan de overledene aan om te voorzien in hun spirituele behoeften.

Ondersteuning van nabestaanden:

Familieleden en vrienden zijn erg belangrijk in het ondersteunen van nabestaanden in deze moeilijke periode van rouw. Ze bieden troost, helpen bij praktische zaken en tonen hun medeleven door bij  uitvaart- en rouwrituelen aanwezig te zijn. Er bestaan hechte gemeenschappen in China waardoor nabestaanden zich vaak goed gesteund voelen door het netwerk dat zij om zich heen hebben.

 

We kunnen wel stellen dat de gebruiken en rituelen bij een uitvaart in China gebaseerd zijn op eeuwenoude tradities. Toch zie je dat hier ook veranderingen in ontstaan, ook al zijn er ook veel zaken die hetzelfde blijven, omdat de tradities, gebruiken en rituelen diepgeworteld zijn bij de Chinese bevolking. Wij werken met ondernemers die gespecialiseerd zijn in uitvaarten van verschillende culturen. Wil je weten of zij je kunnen helpen bij het organiseren van een Chinese uitvaart? Kijk dan eens bij ons op de website.

Geplaatst in categorie: Artikelen Traditioneel

Geplaatst in tags: afscheid begraafplaats begrafenis ceremonie China Chinese uitvaart condoleance crematie Dood Herdenken kist nabestaanden overlijden rituelen tradities uitvaartceremonie Uitvaartdienst Uitvaartinside uitvaartmuziek Uitvaartplatform Uitvaartwensen. verlies wensen