Onterving van een kind in Nederland: Wat zegt de wet?

Uitvaart Platform •

Onterving van een kind in Nederland: Wat zegt de wet?

Onterving van een kind in Nederland: Wat zegt de wet?

Uitvaart Platform
Uitvaart Platform

In Nederland is het onterven van een kind een gevoelige kwestie met zowel juridische als emotionele gevolgen. Lees verder om te begrijpen hoe de Nederlandse wetgeving de rechten van kinderen beschermt en wat ouders moeten weten voordat ze deze stap nemen.

Legitieme portie en testamentaire vrijheid

Volgens artikel 4:10 van het Burgerlijk Wetboek hebben kinderen recht op een legitieme portie van de erfenis van hun ouders. Deze legitieme portie bedraagt de helft van het wettelijk erfdeel waar een kind volgens de wet recht op zou hebben. Hoewel ouders enige vrijheid hebben om hun erfenis te verdelen, moeten ze de legitieme portie van hun kinderen respecteren.

Onterving van een kind in Nederland: Wat zegt de wet?
Onterving van een kind in Nederland: Wat zegt de wet?

Uitzonderingen en bescherming

Er zijn uitzonderingen op de legitieme portie, zoals in gevallen van ernstig wangedrag van het kind jegens de ouder. Desondanks is het belangrijk op te merken dat de legitieme portie bedoeld is als bescherming van de rechten van het kind en niet gemakkelijk kan worden omzeild.

Wist je dat: De regel van de legitieme portie is ingesteld om de belangen van kinderen te beschermen, zelfs wanneer zij worden onterfd. Het biedt kinderen een gegarandeerd minimumdeel van de erfenis van hun ouders, om te voorkomen dat zij volledig worden uitgesloten van het erven van hun ouderlijk vermogen. Deze regel is bedoeld om ervoor te zorgen dat kinderen niet volledig worden benadeeld en dat zij financiële zekerheid hebben, zelfs als zij niet in het testament van hun ouders worden genoemd.

Testamentaire vrijheid in evenwicht met kinderrechten

Hoewel ouders vrij zijn om te beslissen hoe ze hun erfenis willen verdelen, moeten ze zich bewust zijn van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de legitieme portie van hun kinderen. Het vinden van een evenwicht tussen testamentaire vrijheid en de bescherming van de rechten van kinderen is belangrijk bij het opstellen van een testament.

Het onterven van een kind is een ingrijpende beslissing die zorgvuldig moet worden overwogen. Door de wetten en regels met betrekking tot de legitieme portie te begrijpen, kunnen ouders een weloverwogen keuze maken die zowel hun eigen belangen als die van hun kinderen respecteert.

Wil je professioneel advies hierover? Neem dan een kijkje in onze bedrijvengids en vind ondernemers die je kunnen adviseren over alle aspecten van erfenis en nalatenschap.

Bedrijven

De volgende bedrijven hebben diensten rondom erfrecht

Bekijk alle bedrijven