Belastingdienst: wat te regelen na een overlijden?

Wanneer er iemand komt te overlijden komt er een hoop administratie bij kijken om af te handelen. Om problemen te voorkomen bij de nabestaanden hebben wij een checklist voor u samengesteld. Op deze manier weet u wat er allemaal geregeld moet worden bij de Belastingdienst na overlijden.

De Belastingdienst stuurt u post na het overlijden.

Binnen vier weken zal de Belastingdienst een brief sturen naar het adres van de overledene. In deze brief kunnen de contactgegevens van de contactpersoon doorgegeven worden zodat de belastingdienst in het vervolg de correspondentie via die (adres)gegevens laat gaan. Denk hierbij aan inkomstenbelasting en toeslagen.

De erfgenamen zullen ook post ontvangen in die periode over de erfbelasting. Blijkt dat de overledene een executeur of een notaris gemachtigd had om de aangifte in te vullen, dan zullen zij deze post ontvangen.

 

Uitzoeken welke documenten er zijn na het overlijden.

Het is belangrijk om na het overlijden na te gaan welke documenten er zijn van de overledene. Hierbij moet u rekening houden met de volgende vier documenten:

  • Testament: Hierin staat wat er met de erfenis moet gebeuren
  • Verklaring van erfrecht: Hierin staat wie de erfgenamen zijn
  • Verklaring van executele: Hierin staat wie de executeur is
  • Verzekeringspolissen: Hierin staat welke verzekeringen uitkeren na overlijden

 In deze moeilijke periode kan het lastig zijn voor de nabestaanden om dit allemaal uit te zoeken. Om dit te voorkomen kunt u zelf al uw gegevens in onze Uitvaartkluis kenbaar maken zodat u uw nabestaanden veel nazorg uit handen neemt.

 

Toeslagen belastingdienst na overlijden.

De toeslagen moeten natuurlijk stopgezet worden nadat iemand komt te overlijden. Hiervoor hoeft u zelf niks te doen, dit zal automatisch door de belastingdienst stopgezet worden. De contactpersoon bij de Belastingdienst zal hierover bericht ontvangen.

Zijn er minderjarige thuiswonende kinderen die naar hun andere ouder gaan om te wonen? De SVB zal ervoor zorgen dat dit omgezet wordt. Wanneer dit gebeurd is zal de Belastingdienst het kindgebonden budget ook omzetten naar de andere ouder.

 

Toeslagen terugbetalen bij de belastingdienst na overlijden.

Zoals u weet worden toeslagen altijd per maand vooruit betaald. Wanneer er een bedrag is dat te veel uitbetaald is na het overlijden, zullen de erfgenamen een bericht ontvangen over terugbetaling.

De belastingdienst zal uiteindelijk op een later moment nog een keer nakijken of de overledene het juiste bedrag heeft ontvangen. Wanneer dit gebeurt zullen de erfgenamen een definitieve berekening krijgen. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat er nog een terugbetaling plaats moet vinden. De belastingdienst zal u daarover per post berichten.

 

Heeft de erfenis gevolgen voor uw inkomstenbelasting en toeslagen?

Wanneer u een erfenis ontvangt, valt dit onder eigen vermogen. Dit houdt dus in dat de belastingdienst dit kan meenemen in hun beslissing of u wel of geen inkomstenbelasting en toeslagen meer kunt ontvangen. De belastingdienst kijkt elk jaar op 1 januari naar uw vermogen. Als uw vermogen te hoog is raden wij u aan om uw toeslagen stop te zetten via de Belastingdienst. Dit kan namelijk invloed hebben op uw huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget.

 

Is er sprake van een maandelijkse voorlopige aanslag?

Wanneer de overledene een maandelijkse voorlopige aanslag ontving dient deze stopgezet te worden. Als het gaat om een betaling die de overledene ontving wordt dit meteen stopgezet. Wanneer de overledene een betaling moest betalen dan moet dit schriftelijk opgezegd worden. Dit formulier kunt u aanvragen door te bellen naar de Belastingtelefoon voor nabestaanden op het nummer 0800 – 235 8354. Blijft er een partner achter? Dan moet het inkomen een wijziging ondergaan via hetzelfde formulier.

 

Aangifte inkomstenbelasting voor de overledene.

Nabestaanden zullen het F-formulier ontvangen van de Belastingdienst op het moment van aangifte. Dit kan alleen via dit formulier gebeuren omdat DigiD van de overledene niet meer werkt. Is er een fiscale partner die de inkomsten en aftrekposten wilt verdelen in de aangifte? Dan moet u met een P-formulier aangifte doen bij de belastingdienst. Dit formulier moet u ook gebruiken voor de overledene als er nog een aangifte gedaan moet worden van het vorige jaar. Beide formulieren kunt ook aanvragen via de Belastingtelefoon.

 

Erfbelasting voor de erfgenamen.

Binnen vier maanden na overlijden zal de partner of het oudste kind van de overledene een brief ontvangen van de Belastingdienst. Hierin staat of er aangifte gedaan moet worden. In deze periode is het belangrijk om alles duidelijk te hebben qua bezittingen en eventuele schulden, zodat u weet wat het vermogen is van de totale erfenis.

 

 Uitbetaling van de Belastingdienst.

Wanneer de belastingdienst een uitbetaling gaat doen zal dit moeten gebeuren op een rekeningnummer van een erfgename. De belastingdienst zal dan naar de contactpersoon een formulier versturen om een rekeningnummer door te geven van de erfgename met de daarbij horende bewijzen.

Geplaatst in categorie: Belasting administratie Erfenis/Nalatenschap

Geplaatst in tags: Erfenis testament