Kenmerken van de stervensfase

Wat zijn nu precies de kenmerken van de stervensfase? Wat merk je aan iemand en wat betekent het precies? De stervensfase is de laatste fase van het leven van een persoon voordat hij of zij overlijdt. Tijdens deze fase treden vaak verschillende fysieke, emotionele en spirituele veranderingen op. Eén van die mogelijke symptomen in deze fase is terminale onrust, ook wel delier of palliatieve agitatie genoemd. In dit artikel vertellen wij je meer over de kenmerken van de stervensfase en over terminale onrust.

 

Overzicht van de kenmerken van de stervensfase:

De laatste dagen, uren of zelfs momenten van het leven van een persoon is de stervensfase. Het is een natuurlijk proces waarin het lichaam zich voorbereidt op de dood. Vaak voelt iemand de fysieke, emotionele en spirituele veranderingen zelf heel sterk.

De fysieke kenmerken en symptomen in de stervensfase zijn vaak:

a. Veranderingen in de ademhaling.

De ademhaling kan sneller of juist langzamer worden. Soms heeft iemand steeds langere pauzes tussen de ademhalingen.

b. Veranderingen in de hartslag:

Het hartritme kan onregelmatig worden en de hartslag kan zwakker worden.

c. Verminderde eetlust en dorst:

Zin in eten en drinken kan afnemen en verdwijnen. Iemand eet en drinkt alsmaar minder en op het laatst vaak bijna niets meer.

d. Veranderingen in de lichaamstemperatuur:

Het lichaam kan kouder aanvoelen en de huid kan klam worden.

 

Emotionele en spirituele veranderingen in de stervensfase:

a. Terugtrekking:

De persoon heeft soms geen zin meer in sociale contacten en gesprekken en kan zich steeds meer naar binnen keren. Het is dan moeilijk om nog echt contact te ervaren.

b. Veranderingen in bewustzijn:

Soms kan iemand in de war zijn of minder bewust zijn van wat er om hem of haar heen gebeurt. Daarom is het belangrijk de persoon goed in de gaten te blijven houden, want je wil hem of haar zo goed mogelijk begeleiden.

c. Reflectie en kijk op het leven:

Mensen die komen te overlijden kunnen soms terugkijken op hun leven en daarbij op bepaalde gebeurtenissen of herinneringen reflecteren. Ze overdenken hun leven en denken ook na over het naderende einde.

Terminale onrust: symptomen en behandeling:

Terminale onrust kan één van de kenmerken van de stervensfase zijn. De persoon die komt te overlijden ervaart symptomen zoals onrust, verwardheid, hallucinaties en rusteloosheid. Er zijn een aantal aandachtspunten bij terminale onrust in de stervensfase.

a. Oorzaken van terminale onrust:

Eén van de kenmerken van de stervensfase is, zoals eerder genoemd, terminale onrust. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Hierbij kun je denken aan fysieke ongemakken zoals bijvoorbeeld pijn, effecten van medicatie, het verergeren van de ziekte en natuurlijk ook angst.

b. Behandeling en aanpak:

Het is belangrijk om te kijken waar de terminale onrust vandaan komt. Dan kun je de behandeling er goed op aanpassen. Hierbij kun je denken aan het aanpassen van medicatie, het bieden van comfortzorg (dus het rustiger maken van de patiënt door bv. rustgevende of pijnstillende medicatie), zorgen voor een rustige omgeving en het bieden van emotionele ondersteuning.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg speelt een heel belangrijke rol tijdens de stervensfase. Het richt zich op het verlichten van symptomen, het bieden van comfort en het waarborgen van de kwaliteit van leven van de persoon die komt te overlijden. Palliatieve zorgteams kunnen samenwerken met familieleden en andere zorgverleners om een zorgplan te creëren helemaal op de persoon die komt te overlijden is aangepast.

Je ziet dus dat de kenmerken van de stervensfase vaak aanwezig zijn. Iemand die komt te overlijden vertoont misschien niet alle kenmerken, maar wel enkele. Het lichaam en de geest bereiden zich voor op wat er gaat gebeuren. Het is niet vreemd dat zoiets dan ook goed te merken is. Het is dus altijd van belang om goed te kijken en te luisteren naar iemand, zodat je kunt zorgen voor goede hulp, of dit nou medisch of psychisch is. 

Mocht je hulp nodig hebben bij de stervensfase van een dierbare of misschien wel die van jouzelf, dan kun je eens een kijkje op onze website nemen. Wij werken samen met ondernemers die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van dit soort processen. Ook in ons magazine Uitvaart Inside komen dit soort onderwerpen aan bod.

Geplaatst in categorie: Artikelen De laatste verzorging

Geplaatst in tags: afscheid begrafenis crematie delier Dood kenmerken stervensfase laatste fase laatste levensfase laatste wens nabestaanden nazorg overlijden palliatieve agitatie Palliatieve zorg Palliatieve zorgverlening rituelen stervensfase terminale onrust uitvaart-inside Uitvaart-Platform.nl verlies wensen