Je erfenis vooraf regelen

 Je erfenis vooraf regelen scheelt een hoop ergernissen en conflicten voor je nabestaanden. Als er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over hoe de bezittingen en vermogens van een overledene worden verdeeld, kunnen er vervelende situaties ontstaan. Door je erfenis vooraf te regelen, kun je veel van deze problemen voorkomen. Je zorgt er ook voor dat je wensen worden nageleefd na je overlijden. 

Het schept duidelijkheid

Door je erfenis vooraf te regelen, kun je duidelijk aangeven aan wie je je bezittingen en vermogen nalaat als je komt te overlijden. Op die manier verloopt het proces van jouw erfenis een stuk beter voor je nabestaanden en weten zij waar ze aan toe zijn. Dat zorgt weer voor minder conflicten.

Het bespaart geld en tijd

Je erfenis vooraf regelen kan de nabestaanden veel tijd en geld schelen. Denk aan advocaten, notarissen en dergelijke. Als je dit vooraf regelt, hoeft dit proces niet zo lang en ingewikkeld te zijn. Het bespaart ook kosten voor jouw nabestaanden.

Het voorkomt emotionele stress

Stress heb je al genoeg als een dierbare komt te overlijden. Als er dan ook nog eens een flinke portie stress bij komt door het afwikkelen van een nalatenschap, kan dat teveel zijn. Nabestaanden zijn vaak emotioneel en weten soms niet precies wat ze doen in al hun verdriet. Dat kun je je nabestaanden allemaal besparen door je erfenis vooraf te regelen.

Je nalatenschap bij leven regelen
Je nalatenschap bij leven regelen scheelt veel stress bij nabestaanden

Het maakt successieplanning mogelijk

Als je je erfenis al voor je overlijden regelt, kun je aan successieplanning doen. Dit houdt in dat je je vermogen structureert en dat je dat later volgens jouw wensen kan overdragen. Hiermee kun je bijvoorbeeld ook zorgen dat er geen vermogensbelasting over jouw erfenis hoeft te worden betaald. Je kunt op die manier ook bepaalde bezittingen beschermen tegen verkoop.

Je kunt je persoonlijke wensen vastleggen

Door je nalatenschap bij leven te regelen, kun je ervoor zorgen dat jouw persoonlijke wensen worden nageleefd. Zo zorg je er ook voor dat je geliefde bezittingen of vermogen naar specifieke personen of organisaties zullen gaan.

Het regelen van je erfenis vooraf is best een pittig klusje, maar het kan wel veel voordelen hebben voor  jezelf en je nabestaanden. Het is verstandig om met een een notaris te overleggen. Ook kun je hiervoor een executeur in de arm nemen. Zij kunnen je helpen om alles goed te organiseren en vast te leggen. Zo zorg je ervoor dat je wensen duidelijk zijn vastgelegd voor na je overlijden.

Geplaatst in categorie: Artikelen Erfenis/Nalatenschap

Geplaatst in tags: Erfafscheiding. erfbelasting Erfdeel Erfenis afhandeling Erfgenaam erfgenamen Erfgoed Erfpacht erfrecht Erfrecht advocaat Erfrechtelijke verkrijging Erven Estate planning Executele executeur Executeur testamentair Legaat nabestaanden nalatenschap notaris testament Uitvaartwensen. Verklaring van erfrecht Wilsbeschikking