Minderjarige kinderen en het overlijden van de ouders

Wanneer de ouders van minderjarige kinderen komen te overlijden moeten er een hoop dingen geregeld worden. Denk aan een nieuwe voogd en aan speciale uitkeringen die daarbij komen. Wij leggen u hieronder uit waar u rekening mee kunt houden.

Voogd bij overlijden van de ouders

Wanneer de ouders van een kind komen te overlijden zal het kind ouderlijk gezag moeten krijgen. Dit noemen we ook wel toeziend voogdij. Het kan zijn dat de ouders dit tijdens hun leven al bepaald en vastgelegd hebben. Wanneer beide ouders komen te overlijden zal de voogdij in de meeste gevallen door de kantonrechter naar de persoon gaan die de ouders hebben vastgelegd, dit geldt tot de leeftijd van 21 jaar. De voogden zijn verplicht om de kosten te dragen voor de opvoeding en verzorging van het kind. Wanneer er geen testament is zal de kantonrechter de voogdij toewijzen.

 

Kosten levensonderhoud minderjarig kind

De voogdij over een minderjarig kind neemt veel extra kosten met zich mee, zoals allerlei kosten rondom school en studie. Er wordt rekening gehouden met de financiële situatie van de voogd en indien van toepassing kan de voogd tegemoetkomingen krijgen van het Rijk. De voogd zal ook recht krijgen op eventuele kinderbijslag. Informatie hier over kunt u vinden bij de site van de Belastingdienst.

 

Wezenuitkering voor kinderen na het overlijden van ouders

De hoogte van de wezenuitkering hangt af van de leeftijd van het kind:

  • tot 10 jaar: 32 % van de volledige ANW-uitkering (ANW = Algemene Nabestaanden Wet)
  • tussen 10 en 16 jaar: 48% van de volledige ANW-uitkering
  • tussen de 16 en 21 jaar: 64% van de ANW-uitkering

Tevens hebben recht op een wezenuitkering:

  • kinderen die na hun 16e jaar het huishouden verzorgen;
  • kinderen die arbeidsongeschikt zijn tot zij 18 zijn;
  • leerplichtige kinderen.

 

Studiekosten voor minderjarige kinderen na het overlijden van de ouders

Wanneer de ouders van een minderjarig kind komt te overlijden kunt u een deel van de studieschuld terugvragen. U heeft dan bepaalde rechten als voogd die vallen onder bijzondere familieomstandigheden. Dit kunt u doen bij de decaan van de school.

 

Raad van de kinderbescherming

De raad van kinderbescherming is een overheidsinstelling die zich bezighoudt met het minderjarige kind. In belang van het kind houden zij zich onder andere bezig met het kijken wie de beste voogd voor het kind zal zijn en waar het kind goed verzorgd zal worden.

De kinderbescherming rapporteert vervolgens aan de rechter, is men het niet eens met de inhoud van het rapport dan kan men terecht bij de Raad voor Kinderbescherming

Heeft u zelf al nagedacht wat er met u kinderen gebeuren na uw overlijden? Wij hebben de Uitvaartkluis ontwikkeld waarin u aan uw nabestaanden kenbaar kunt maken wat er allemaal gebeuren moet na uw overlijden. Zo zorgt u voor rust bij uw nabestaanden en uw kinderen.

Geplaatst in categorie: Kind Kinderen

Geplaatst in tags: kinderen notaris overlijden testament