De gebruiken en rituelen bij een islamitische uitvaart

Er zijn zoveel verschillende geloven en elk geloof heeft zijn eigen gebruiken en rituelen. Wij leggen u uit hoe het gaat bij een islamitische uitvaart. Deze uitvaart is anders dan dat de meeste mensen gewend zijn.

Mensen die het islamitische geloof praktiseren mogen alleen begraven worden, dus niet gecremeerd. En er mogen bij de uitvaart alleen mannen aanwezig zijn.

Belangrijk om te weten bij een islamitische uitvaart;

Indien een persoon met het islamitische geloof komt te overlijden zal de begrafenis meestal binnen 24 uur moeten plaatsvinden. Dit gebeurt vooral zo in oosterse landen. In Nederland is de wet dat er minimaal 36 uur tussen het tijdstip van overlijden en begraven moet zitten. Volgens de islam dienst de begrafenis zo snel mogelijk plaats te vinden omdat een overledene zou “lijden” zolang hij tussen de levenden is.

 

Cremeren mag niet bij een islamitische uitvaart

De islam heeft mensen over de gehele wereld, alle rituelen die er dan zijn kunnen per land verschillend kunnen zijn. Wat er moet gebeuren en welke regels hierbij horen staan vastgelegd in de verzameling van de Hadith, de grote verzamelingen van de islamitische overleveringen. Een van de belangrijkste regels is dat het lichaam niet beschadigd mag worden of dat er niet gedoneerd mag worden omdat je dan het lichaam “veranderd”. Dit is ook de reden waarom alle mensen met het islamitische geloof begraven willen worden. De imam, de geestelijke, speelt een belangrijke rol, hij zal veel handelingen verrichten bij de uitvaart.

 

Het wassen van een lichaam

Bij het islamitische geloof, gelooft men dat wanneer iemand komt te overlijden het lichaam onrein is. Daarom is het belangrijk om het lichaam goed te wassen, het lichaam moet rein zijn. De wassingen van een lichaam gebeurt normaal drie keer, maar het kan een extra wassing krijgen op het moment als het lichaam nog niet rein is. Het aantal wassingen die een overledene krijgt moet altijd oneven zijn. Een vrouwelijke persoon die overlijdt krijgt de wassing alleen door vrouwen en een mannelijke persoon alleen door mannen. Dit zijn de regels voor de islam.

Het schoonmaken mag alleen gebeuren met niet alcoholische middelen. Denk hierbij aan zeep, lotusblad en andere ruikende parfums. Wanneer er gewassen is zal men de overledene in een doek wikkelen. Dit doek mag geen versieringen hebben, het moet egaal wit zijn en mag ook niet van zijde zijn. Voornamelijk katoen wordt er dan gebruikt. Wanneer het vrouwelijke lichaam wordt gewikkeld in een doek dan moet deze vijf hoeken hebben, bij een mannelijk lichaam moet deze drie hoeken hebben.

 

 Het gebed na overlijden

Als het wassen klaar is en het lichaam in doeken is gewikkeld brengt men het lichaam naar de moskee. Bij de moskee zal het Djanazah gebed, het dodengebed, plaatsvinden. Het is gebruikelijk en verplicht dat er minimaal een moslim dit gebed uitvoert voor de overledene. Wanneer geen moslim dit doet zullen alle moslims hier verantwoordelijk voor zijn. Het Djanazah gebed is voor de gehele gemeenschap alleen kan het wel verschillen per gemeenschap of er vrouwen meedoen.

Bidden met je gezicht richting Mekka. Wanneer eenmaal bij het graf aangekomen tilt men het lichaam soms uit de kist en legt men het in het graf, met het gezicht richting Mekka. Men legt de overledene altijd op zijn rechterzijde. Als dit gebeurd is zullen alle aanwezigen aarde in het graf gooien. Dit zal gebeuren met telkens drie handen, gevuld met aarde. Tijdens het gooien van de aarde spreekt met de volgende gebeden uit;

 “Hiervan schiepen wij u”

“Wij deden u hierin terugkeren”

“Hieruit zullen wij u weer doen opstaan op de laatste dag”

Als dit gedaan is zullen de directe nabestaanden met de hand aarde in het graf gooien, onder het uitspreken van een gebed over de hereniging met de aarde waaruit de dode weer zal opstaan. Zoals eerder aangegeven zijn vrouwen oorspronkelijk niet aanwezig bij een begrafenis. Maar in Nederland gebeurt het weleens, vooral bij de liberale moslims. Ze zullen dan wel op afstand blijven met hun eventuele kinderen en kijken naar de handelingen die de mannen voeren tijdens het begraven van de overledene.

 

Na uitgebreid onderzoek gedaan te hebben naar muziek bij een islamitische uitvaart, zijn we erachter gekomen dat men daar geen muziek afspeelt. Dit is zelfs verboden, haram. Klik hier voor meer informatie.

Let op! Er zijn verschillende stromingen binnen de islam waarbij de rituelen en gebruiken anders kunnen zijn.

 

Heeft u ook speciale wensen voor uw uitvaart waar rekening mee gehouden moeten worden omdat u bijvoorbeeld een ander geloof naleeft, zet het dan vast in onze Uitvaartkluis. Hier maakt u aan uw nabestaanden kenbaar wat uw uitvaartwensen zijn. U kunt uw nabestaanden ook een stukje op weg helpen bij het regelen van administratieve en financiële handelingen na uw overlijden. Er komt immers op dat vlak nog veel bij kijken om alles goed te regelen. Met het vullen van de Uitvaartkluis neemt u een grote zorg weg bij uw nabestaanden.

Geplaatst in categorie: Traditioneel

Geplaatst in tags: begraafplaats ceremonie rituelen uitvaart