I-Executeur – ontzorgt bij nalatenschap

Gesponsord bericht

I-Executeur – ontzorgt bij nalatenschap. Tal van situaties vragen erom dat een specialist de nalatenschapsafwikkeling in goede banen leidt en daarover reeds enkele dagen na de uitvaart de regie in handen krijgt.

Is een erfgenaam minderjarig of staat deze onder bewind? Dan bestaat de wettelijke verplichting om de nalatenschap beneficiair af te wikkelen. Ter bescherming van de betreffende erfgenaam dient een wettelijk voorgeschreven procedure te worden gevolgd.

Wonen de erfgenamen niet in de nabijheid van de overledene? Wie ontfermd zich dan over de woning? Kortom, wie houd de post in de gaten en stuurt de ontruiming en de verkoop aan?

Bestaan er spanningen binnen de familie? Of liggen deze in het verschiet wanneer het op het verdelen van de erfenis aankomt? Wie zorgt ervoor dat de afwikkeling vlot, eerlijk en onpartijdig plaatsvind?

In dergelijke situaties – en ook wanneer de omstandigheden het voorstellingsvermogen te boven gaan – is de i-executeur specialist in uw regio van grote betekenis.

Wilt u meer informatie over de I-Executeur specialisten? Bezoek dan onze bedrijvengids.

Geplaatst in categorie: Artikelen

Geplaatst in tags: executeur nabestaanden nalatenschap overlijden verlies