Stappen om de nalatenschap af te wikkelen

Wanneer u na het overlijden van de overledene ervoor kiest om de erfenis te aanvaarden, wordt het nalatenschap met alle andere erfgenamen verdeeld. Als er een testament is opgesteld wordt daaruit bepaald wie welk deel zal krijgen. Als er geen testament is bepaald de wet wat er gebeurt en wie er eventueel aanspraak op kan doen. Een belangrijke voorwaarde is dat alle erfgenamen het met elkaar eens moeten zijn. Bij de notaris moet u soms de verdeling van spullen vastleggen. Wanneer er een executeur is benoemd in het testament zal hij voor de verdeling zorgen. We geven u een overzicht van de stappen om de nalatenschap af te wikkelen.

Nalatenschap verdelen

Het verdelen van een nalatenschap kunt u met de hulp van een notaris doen maar u kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen. Wanneer er meer schulden zijn dan bezittingen en u heeft beneficiair aanvaard, u aanvaardt de nalatenschap maar hoeft eventuele schulden niet uit eigen middelen te betalen. Het is verstandig om u hierover te laten adviseren. Houd hier wel rekening met strenge regels, wanneer u deze overtreedt zult u de schulden van de overledene zelf moeten bekostigen.  Wij hebben een drie stappenplan voor de verdeling van een nalatenschap voor u opgesteld.

Stap 1: Wat voor waarde heeft de nalatenschap?

Om de daadwerkelijke waarde te bepalen van een nalatenschap kunt u alle waarde van de bezittingen bij elkaar op tellen. Vervolgens alle schulden op het moment van overlijden ervan aftrekken. Zo heeft u voor uzelf de waarde van de nalatenschap bepaald.

Allereerst moet u het bezit in kaart brengen. Denk hierbij aan:

 • Sieraden
 • Inboedel
 • Beleggingen
 • Bankrekeningen
 • Koophuis

Mocht er een gezamenlijke rekening zijn dan geldt de nalatenschap alleen voor de bedragen die de overledene erop gestort heeft. Denk hierbij aan:

 • Erfenis
 • Spaargeld
 • Salaris
 • Uitkering

Mochten er schulden zijn dan dient u deze ook in kaart te brengen. Dit kunt u doen door onderstaande leidraad te gebruiken:

 • Zijn er nog openstaande facturen?
 • Had de overledene een lening bij bijvoorbeeld webwinkels?
 • Informeer bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) naar schulden.
 • Bekijk de afrekeningen van eventuele creditcards, eventuele verschuldigde erfbelasting, een schenking op papier, inkomstenbelasting, wensen uit het codicil, en legaten. En een wellicht nog niet uitgekeerd erfdeel van een van de ouders die als eerste is overleden. Deze vallen allemaal ook onder schulden.

In onze Uitvaartkluis kunt u al deze zaken voor uw nabestaanden vastleggen. Uw vertrouwenspersonen hebben na uw overlijden toegang tot deze lijst en kunnen al uw financiële en administratieve zaken op een rustige manier afhandelen.

 

Stap 2: Betaal de schulden en verkoop de spullen uit de nalatenschap

Wanneer u recht heeft op de nalatenschap hoeft u de eerste drie maanden na het overlijden nog geen schuldeiser te betalen. U bent wel verplicht om contact op te nemen met de schuldeisers.

 • Eventuele legaten en wensen uit het codicil moeten bij de juiste personen terechtkomen
 • Als er een executeur is, dan moeten uit de nalatenschap de schulden door hem betaald worden.
 • Wanneer er geen executeur is, dan zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk voor het betalen van de schulden

 

Stap 3: Overgebleven geld in het nalatenschap en spullen moeten verdeeld worden.

Wanneer alle schulden zijn voldaan, waardevolle spullen zijn verkocht en de erfbelasting is betaald houdt u de uiteindelijke nalatenschap voor de erfgenamen over. Nu is het moment dat u het overgebleven geld en spullen kunt verdelen.

 • U verdeelt het geld zoals het in het testament of de wet is vastgesteld, hou deze bepalingen aan.
 • Wanneer er tijdens verdelen geen gelijkheid kan zijn in geld, dan kunt u dit compenseren met de spullen door desbetreffende erfgename waardevolle spullen extra te geven.

 

 

Geplaatst in categorie: Belasting administratie Erfenis/Nalatenschap

Geplaatst in tags: Erfenis nalatenschap notaris overlijden testament uitvaart