Wanneer schrijf ik een wilsverklaring?

Een wilsverklaring is een document waarin u aangeeft wat uw wensen zijn rondom uw behandeling of levenseinde, wanneer u niet meer aanspreekbaar bent. Wanneer schrijf ik een wilsverklaring? U schrijft deze om te voorkomen dat uw behandeling bij bijvoorbeeld ernstige ziekte anders verloopt dan dat u wenst.

Is een wilsverklaring rechtsgeldig?

Een wilsverklaring mag u zelf schrijven, typen of laten drukken. Die keus is volledig aan u, het is wel belangrijk dat er een datum en uw handtekening op staat. Op deze manier zorgt u ervoor dat het document rechtsgeldig is. Het is wel belangrijk om in dit document te noteren dat alles vrijwillig en weloverwogen is, u staat er volledig achter. U heeft het opgesteld met uw volle verstand en zonder beïnvloeding van derden.

 

Wel of niet behandelen?

Het is belangrijk dat u in dit document beschrijft onder welke omstandigheden u wel en niet behandeld wilt worden. Denkt u bijvoorbeeld aan ingrijpende medische handelingen. Wat wilt u dat de dokter wel of niet doet, u bepaalt het op deze manier zelf.

Zaken die in een wilsverklaring staan kunnen bijvoorbeeld beschrijven wat te doen;

  • Bij coma, als dit kort of lang duurt, en met zelfstandig kunnen ademhalen of niet.
  • Bij dementie, in lichte of ernstige mate.
  • Met het gebruik van morfine.
  • Of sedatie toegepast mag worden.
  • Of er gehandeld moet worden of juist niet.

De handelwijze kan men onderverdelen in:

  • Zo veel mogelijk medisch ingrijpen.
  • Wanneer er bepaalde complicaties optreden, dan niet meer ingrijpen.
  • Actief de apparatuur weghalen bij een bepaalde situatie.
  • Actief euthanasie toepassen.

 

Ernstig ziek

De artsen zullen de wilsverklaring respecteren, maar hebben niet altijd de mogelijkheid om alles zo uit te voeren. De wilsverklaring gaat ook alleen op, wanneer iemand niet plotseling overlijdt, maar ernstig ziek is en zich niet meer kan uiten.

De meeste mensen die gezond zijn schrikken terug voor ernstige ziekten. Sommige mensen denken dat zij liever niet willen leven bij bepaalde ziekten. In de praktijk blijkt soms dat wanneer iemand die ziekte eenmaal heeft, er toch mee te leven is.

Indien u uw wensen wilt vastleggen in een wilsverklaring is het verstandig uw huisarts hiervan op de hoogte te brengen. Hij of zij weet dan, mocht de situatie zich voor doen dat er een wilsbeschikking is.

Ook een mogelijkheid is het vullen van onze Uitvaartkluis. Via deze kluis maakt u aan uw nabestaanden kenbaar wat uw uitvaartwensen zijn. U kunt uw nabestaanden ook een stukje op weg helpen bij het regelen van administratieve en financiële handelingen na uw overlijden. Er komt immers op dat vlak nog veel bij kijken om alles goed te regelen. Met het vullen van de Uitvaartkluis neemt u een grote zorg weg bij uw nabestaanden. Ook een kopie van uw wilsbeschikking kunt u hier bijvoorbeeld in bewaren.

Geplaatst in categorie: Donorregistratie Wensen vastleggen

Geplaatst in tags: wensen